+385 (0)98 201 960

   info@dalia-rabac.com

Rezervirajte sada

Garantiramo najnižu cijenu na internetu

Opći uvjeti

UVOD

Dalia villa and apartments (u nastavku: Dalia) pruža smještajne usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Iznajmljivač ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegove kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između Dalia s jedne, i korisnika smještaja (u nastavku gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi web stranice www.dalia-rabac.com.

2. REZERVACIJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugovor između gosta i Dalia stupa na snagu gostovom obvezujućom rezervacijom (usmenim, pismenim ili elektronskim putem). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i Dalia. Dalia može, bez obveze, prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev odnosno molbu, no ista za Dalia nije pravno obvezujuća te će takav zahtjev biti ispunjen isključivo ukoliko je za istu izdala pismenu potvrdu.
U slučaju da uplate aranžmana nisu izvršene u skladu s odredbama članka 3.2, rezervacija može biti poništena, bez obveza Dalia prema gostu.

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

3.1 Cijena smještaja
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Eventualne dodatne usluge koje gost zatraži nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta osobi odgovornoj za ključeve objekta ili vlasniku.
Za villu: minimalno trajanje boravka iznosi 7 noćenja. Dan dolaska/odlaska je subota, ukoliko nije drugačije navedeno.
Za apartmane: minimalno trajanje boravka u glavnoj sezoni iznosi 7 noćenja, a izvan glavne sezone 3 noćenja. Iznimno je moguće dogovoriti manji broj noćenja, ovisno o mogućnostima iznajmljivača. Dan dolaska/odlaska je uglavnom subota, ali po dogovoru i drugi dan u tjednu.
Cijene smještaja (u slučaju da u opisu nije drugačije navedeno) uključuju: bežični internet, uobičajenu potrošnju električne energije, potrošnju vode, završno čišćenje, posteljinu i kupaonske ručnike.

 

3.2 Plaćanje
Neovisno da li je rezervaciju izvršio direktan gost, ili je ostvarena posredstvom posredničke agencije, po primitku potvrde rezervacije gost/agencija je obvezan u roku od najviše 5 dana uplatiti akontaciju od 50% od ukupne cijene za villu i 20% za apartmane, čime je rezervacija definitivno potvrđena. Saldo do punog iznosa plaća se najkasnije 60 dana prije dolaska i početka korištenja rezervirane usluge za villu. Za apartmane je plaćanje moguće izvršiti prije dolaska ili po samom dolasku.
Za rezervacije za villu izvršene u roku unutar 21 dan prije početka korištenja usluge smještaja, cjelokupni iznos rezervacije treba biti plaćen u roku od 24 sata. Plaćanje rezervacija učinjenih unutar 21 dan prije početka korištenja usluge mora biti potvrđeno pismenom (e-mail) potvrdom o obavljenom plaćanju.

 

3.3 Otkaz rezervacije za villu
Ukoliko gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:

  • otkazivanje rezervacije javljeno više od 45 dana prije dolaska: naplaćuje se 30% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 45, a najmanje 28 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 27, a najmanje 8 dana prije dolaska: naplaćuje se 70% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje najviše 7 dana prije dana dolaska, a najmanje 1 dan prije dolaska: naplaćuje se 80% ukupnog iznosa rezervacije.

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije (ukoliko je to nedjelja ili praznik, to će biti sljedeći radni dan). U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, Dalia zadržava ukupan iznos rezervacije.
Ako gost mora otkazati rezervaciju prije početka usluge, Dalia mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ako je to moguće. U tom slučaju Dalia će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane promjenom rezervacije. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

 

3.4. Putno osiguranje
Dalia svim svojim gostima savjetuje putno osiguranje koje uključuje osiguranje od otkaza rezervacije.

4. VRIJEME DOLASKA I ODLASKA; SKRAĆENJE ILI PRODUŽENJE BORAVKA

Nakon što je podmirio cjelokupan iznos rezervacije, gostu će biti dostavljeni putni dokumenti koji potvrđuju da je on pravovaljani korisnik rezerviranog smještaja. Putni dokumenti sadrže: vaučer i točnu obavijest gdje može preuzeti ključeve rezerviranog smještaja uz obavezno predočenje potvrde o plaćenoj rezervaciji, donosno vaučera.
Gosta se moli da obrati pažnju na kontaktne brojeve telefona kako bi bio u mogućnosti uspostaviti kontakt sa vlasnikom objekta, ili osobom odgovornom za ključeve.
Prilikom dolaska gost je obavezan predati putne i osobne dokumente osobi koja će mu uručiti ključeve kuće, izvršiti prijavu boravka i odmah vratiti osobne dokumente. Predviđeno vrijeme dolaska/odlaska navedeno je u putnim dokumentima. Dolazak je moguć za villu nakon 16:00 sati, a za apartmane nakon 13:00 sati, dok je vrijeme odlaska u pravilu uvijek do 10:00 sati. Ukoliko dolazak nije moguć do 20:00 sati, gost je obavezan obavijestiti vlasnika ili osobu odgovornu za ključeve s kojom će dogovoriti moguće preuzimanje ključeva.

5. MAKSIMALAN BROJ OSOBA

U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama Dalia. Isto se odnosi i na djecu, osim u slučaju kada je dijete mlađe od 4 godine, uz prethodan dogovor sa vlasnikom, odnosno naznaku prilikom rezervacije.
Ujedno je zabranjeno postavljanje šatora ili kamp-kućica na zemljištu koje pripada objektu.
U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba, ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi, ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone.
U slučaju da se gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

6. OBVEZE DALIA PREMA KORISNIKU USLUGE

Obveza Dalia je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te opće prihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Dalia će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

7. OBVEZE KORISNIKA USLUGE

Gost je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz Dalia. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vozni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.
Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. Dolazak i boravak maloljetnika dopušten je samo u pratnji odrasle osobe. Dalia zadržava pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom ako se pravila kućnog reda, unatoč prethodnim upozorenjima, ne poštuju.

Grupe mladih nisu dozvoljene.

 

7.1. Kaucija
Po dolasku u villu plaća se kaucija u iznosu od 200 Eur u gotovini, a u apartmane 100 Eur u gotovini, a koja će biti vraćena pri odlasku u slučaju da nikakva šteta nije učinjena na imovini.

 

7.2. Kućni ljubimci
Boravak kućnih ljubimaca u villi nije dopušten, a u nekim apartmanima su dozvoljeni samo psi, kako je individualno označeno, uz prethodnu najavu i dopuštenje vlasnika. Naknada za pse iznosi 7 Eur dnevno. Nije dopušteno ostavljati pse same u apartmanu!

8. NAKNADA ŠTETE

Korisnik usluge obvezuje se trenutačno podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su sa njim na odmoru. Odgovornost gosta za štetu u punom je iznosu štete i može se naplatiti i do 30 dana od posljednjeg dana boravka.

9. ODGOVORNOST DALIA

Dalia ne odgovara za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje Dalia na vlastitu odgovornost.

10. SUDSKA NADLEŽNOST

Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Puli.

Icon Youtube